kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng khi phỏng vấn

ky-nang-khi-phong-van ky-nang-khi-phong-van

Điều quan trọng nhất trong số rất nhiều kỹ năng phỏng vấn xin việc đó là bạn phải là chính mình. Dù bạn có nắm rõ các cách thức “lấy lòng” nhà tuyển dụng đến đâu thì điều mà họ quan tâm và chú trọng nhất vốn không phải là hình thức thể hiện bên ...