Quy định trả hàng

quy-dinh-tra-hang

Giao hàng Việt có vài yêu cầu về việc trả hàng, mong quý khách hàng tham khảo để có thể hợp tac cùng nhau một cách hiệu quả nhất.

quy-dinh-tra-hang
1. Thời gian trả hàng dự kiến:

a. Nội tỉnh/ Thành phố : tối đa 05 ngày.

b. Ngoại tỉnh : tối đa 10 ngày.

Thời gian này được tính kể từ ngày chuyển trạng thái trả hàng (không tính ngày đơn hàng được chuyển sang trạng thái trả hàng).

2. Địa chỉ trả hàng và địa chỉ lấy hàng phải cùng một thành phố.

3. Mặc định hàng hóa sẽ được hoàn trả tại địa điểm lấy nếu không có địa chỉ trả hàng
4. Không hỗ trợ việc thay đổi địa chỉ trả hàng sau khi đã tạo đơn hàng.

5. Mỗi đơn hàng chỉ có 01 địa chỉ trả hàng tương ứng – là địa chỉ lấy hoặc là địa chỉ trả hàng mà người gởi nhập khi tạo đơn hàng trên hệ thống của Giao hàng Việt.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc trả hàng, Người gởi vui lòng liên hệ công ty